Kalkulator BMI – wskaźnik prawidłowej wagi

sKalkulator BMI – wskaźnik prawidłowej wagi

Kalkulator BMI, będący zestawieniem wzrostu i masy ciała, pomaga określić czy nasza waga jest prawidłowa. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO1, w 2016 roku zbyt wysoki wskaźnik BMI miało 52% dorosłych ludzi na całym świecie (39% – BMI na poziomie nadwagi, 13% – otyłości) i liczba ta stale rośnie.

Czym jest BMI?

BMI, czyli Body Mass Index, indeks masy ciała. Powstał prawie 200 lat temu, opracował go Adolf Quetelet, używany jest od lat 70-tych XX wieku. Pośrednio można wysnuć z niego wniosek o zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, wyznacza on bowiem proporcję masy ciała (w kilogramach) do wzrostu (w metrach).

Warto podkreślić, że dla określenia stopnia nadwagi i otyłości nie wystarczy sam wskaźnik BMI. Pod uwagę powinno brać się ogólny stan zdrowia, metabolizm, typ budowy i rozmieszczenie tłuszczu wraz ze wskaźnikiem BMI. Takie całościowe spojrzenie powinno być stosowane przy diagnozie pacjenta
 z problemem nadwagi czy chorobą otyłościową.

Kto może skorzystać z kalkulatora BMI?

BMI to kalkulator zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Powstał z myślą o osobach dorosłych, ale zmodyfikowany i naniesiony na siatki centylowe pomaga także w określeniu prawidłowej masy ciała dziewcząt i chłopców.

Należy pamiętać, że wskaźnik BMI ma charakter orientacyjny i choć jest metodą bardzo prostą, to jednak niedoskonałą. Nie powinien być stosowany w przypadku osób o sportowej sylwetce, które posiadają dużą ilość tkanki mięśniowej oraz w ocenie wagi kobiet w ciąży. Należy wykazać też ostrożność przy korzystaniu ze wskaźnika BMI w przypadku osób starszych, które mogą mieć zaniki mięśniowe lub osteoporozę.

Oblicz swoje BMI
– kalkulator BMI suwakowy

BMI to wskaźnik masy ciała, który pozwala obliczyć zagrożenie chorobami związanymi z nadwagą i otyłością.
Poniższy kalkulator BMI pomoże Ci poznać swoje BMI na podstawie Twojego wzrostu i wagi.

Kalkulator BMI jest narzędziem pomocniczym przy ocenie masy ciała. Interpretacja wskaźnika BMI jest inna
w przypadku osób starszych, kobiet w ciąży czy sportowców. Jeśli Twój wynik odbiega od normy warto
skonsultować go z lekarzem.

Płeć
Waga
kg
Wzrost
cm

Prawidłowe przedziały

BMI poniżej 18,5 oznacza niedowagę, BMI między 18,5 a 24,9 to waga prawidłowa, przy BMI powyżej 25 mówimy o nadwadze, BMI powyżej 30 oznacza już otyłość. Niektórzy wyróżniają jeszcze przedział powyżej 35 – jako otyłość drugiego stopnia i powyżej 40 – jako otyłość olbrzymią.

BMI wskaźnikiem zdrowia populacji

BMI pomaga określić tendencje populacyjne, posługuje się nim WHO w diagnozowaniu problemów populacyjnych związanych z nieprawidłową wagą. Pod linkiem dostępna jest mapa świata stworzona przez WHO, na której sprawdzić można średnie wskaźniki BMI dla poszczególnych krajów, w tym również dla Polski.

Organizacje zdrowotne w Polsce także wyciągają wnioski w oparciu o analizę wskaźnika BMI. Według ostatnich badań w Polsce nadmierną masę ciała ma 54% Polaków (BMI ≥25), w tym u 64% mężczyzn i u 46% kobiet[1]. Co gorsza w okresie pandemii od wiosny do jesieni 2020 roku 28% Polaków w wieku 20 lat lub więcej (28% mężczyzn i 29% kobiet) stwierdziło, że zwiększyło masę ciała.

BMI nie jest jednoznacznym wskaźnikiem otyłości, ale jest dobrą wskazówką, by wysnuć ogólny wniosek co do prawidłowej/nieprawidłowej wagi i może być stosowany zarówno do oceny jednej osoby, jak i społeczności.


[1] WHO: Obesity and overweight, 1.04.2020 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

[2] B. Wojtyniak, P. Goryński, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Warszawa 2020.