Praktyczny słownik

Jak wspierająco mówić o chorobie otyłościowej? Poznaj nasz praktyczny słownik, dedykowany wszystkim, którzy chcą pisać i mówić o otyłości oraz osobach chorych na otyłość w sposób empatyczny, odpowiedzialny i bez powielania raniących stereotypów.

Dlaczego powstał ten słownik?

W odpowiedzi na rosnącą dyskryminację słowną wobec chorych na otyłość oraz cel kampanii zmierzający do uwrażliwienia społeczeństwa na to, że sposób, w jaki mówimy o chorych i do chorych, realnie wpływa na ich zdrowie, motywację, samoocenę oraz stan emocjonalny, powstało unikalne opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce. Mamy nadzieję, iż okaże się praktycznym narzędziem komunikacyjnym, które pomoże kształtować wokół otyłości język inkluzywny, zgodny z aktualną wiedzą medyczną i dzięki temu ułatwi emocjonalne porozumienie z chorymi.

Badanie opinii

69%

Polaków potwierdza, że było świadkami przemocy słownej wobec osoby z otyłością.*

34%

chorych na otyłość doświadczyło negatywnego komentowania ich wyglądu w miejscu pracy.*

*W ramach badania przeprowadzono 1012 ankiet, gdzie N=701 zostało przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie Polaków, a N=311 na osobach z otyłością (z BMI powyżej 30). Badanie zostało zrealizowane w dniach 23.05 – 29.05.2023 roku przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii. Badanie opinii zostało przygotowane na zlecenie Novo Nordisk

Na potrzeby projektu w 2023 roku przeprowadzone zostało w maju br. reprezentatywne badanie opinii publicznej, w którym wzięło udział ponad 1000 respondentów: zarówno chorych na otyłość, jak i zdrowych. Wyniki badań pozwoliły przeanalizować jakość i frekwencję słów używanych w stosunku do osób z otyłością oraz opisujących objawy tej choroby. Na tej podstawie wyodrębnione zostały słowa stygmatyzujące oraz wspierające, a na ich bazie powstały praktyczne przykłady i rekomendacje, jak świadomie budować empatyczną komunikację, która na pierwszym miejscu stawia chorego i jego godność jako niezbywalne prawo człowieka.

Pobierz słownik

„Jak wspierająco mówić o chorobie otyłościowej? Praktyczny słownik”

Pobierz PDF

Wsparcie kampanii

Opracowanie powstało dzięki merytorycznemu zaangażowaniu interdyscyplinarnych Ekspertów:

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Adrianna Sobol

psycholog, pracująca z osobami chorymi na otyłość, twórczyni portalu „W trosce o chorego pracownika”

Beata Tadla

dziennikarka telewizyjna, radiowa i prezenterka.

Wyniki badań zostały także opatrzone osobistymi komentarzami Pacjentek chorujących na otyłość:

Katarzyny Głowińskiej

pacjentki, prezeski Fundacji na rzecz Leczenia Otyłości “FLO – Fundacja na rzecz Leczenia Otyłości”

Emilii Modrzyńskiej

pacjentki, ambasadorki kampanii „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”

Patroni Słownika

Patronat nad opracowaniem objęli: Rada Języka Polskiego PAN, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, FLO – Fundacja na rzecz Leczenia Otyłości, portal „W trosce o chorego pracownika”, Ambasada Królestwa Danii, patronat medialny portal Ohme.pl

Wszystkich odbiorców Słownika, serdecznie zachęcamy do dzielenia się wiedzą w nim zebraną, a przedstawicieli mediów do cytowania Ekspertów i Pacjentek oraz wykorzystywania danych z badania w codziennej pracy redakcyjnej.